Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) służącą stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez "Kancelaria Adwokacka adw. Dominika Lapawa", ul. Wałowa 27, 44-300 Wodzisław Śl. jedynie dla celów związanych z udzielaniem Pani/Panu pomocy prawnej. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo poprawiania ich. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, związane jedynie z udzielaniem Pani/Panu pomocy prawnej.

Możliwymi odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą sądy, organy administracji publicznej, instytucje publiczne związane ze stosowaniem prawa, podmioty, do których zwrócenie się będzie niezbędne lub celowe dla realizacji obsługi prawnej.

Jeśli Pana/Pani dane osobowe zebrane przez "Kancelaria Adwokacka adw. Dominika Lapawa" pochodzą nie od Pana/Pani, ma Pan/Pani prawo:

  • 1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pana/Pani danych osobowych ze względu na ewentualną Pana/Pani szczególną sytuację, w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w celu wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, względnie wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez "Kancelaria Adwokacka adw. Dominika Lapawa";
  • 2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Jednocześnie informujemy Pana/Panią, że nie mamy zamiaru przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w celach marketingowych ani przekazywania tych danych osobowych innemu administratorowi danych.