Studia prawnicze ukończyła na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze Prawa Karnego Procesowego z wynikiem celującym.

Otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a po ukończeniu studiów Rektorski List Rekomendacyjny, List Gratulacyjny Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz zaproszenie do współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach.

Ukończyła aplikację adwokacką, zdała egzamin adwokacki oraz została członkiem Izby Adwokackiej w Katowicach.

Obroniła rozprawę doktorską pt.: "Status prawny osoby podejrzanej przesłuchiwanej w charakterze świadka w procesie karnym" w Katedrze Prawa Karnego Procesowego Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego. 

Jest autorką publikacji naukowych: Sekcja do spraw dyscyplinarnych dotyczących studentów, Klinika  Czasopismo Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych 2009 r., nr 6 (10); Problem pouczenia świadka o prawie do uchylenia się od odpowiedzi na pytanie, Wojskowy Przegląd Prawniczy 2013 r., nr 1.